OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

SODELOVANJE S STARŠI

 

CILJI IN NALOGE SODELOVANJA S STARŠI:

- staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku,

- starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, vrtca,

- omogočati staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgojo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi,

- spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.


Osnovna oblika sodelovanja je vsakodnevno izmenjavanje informacij, ki jo dopolnjujejo mesečne pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja, razna srečanja. Starši se pojavljajo kot opazovalci dela v oddelku oziroma kot neposredni nosilci dogovorjenih dejavnosti. Velikokrat so spremljevalci na sprehodih ali izletih. Metodologija KZK uvaja obiske vzgojiteljic in pomočnic ter otrok na domu otrok. Povezava poteka tudi preko organov šole in vrtca - sveta staršev in sveta šole.

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje.

Pomembno je sodelovanje predvsem na nivoju oddelka, saj omogoča poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim odnosom ter boljšemu počutju otrok v vrtcu. Vzgojiteljice zato sistematično načrtujemo to področje v svoj LDN. Načrt sodelovanja s starši oblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku.

 

Velik poudarek dajemo tudi branju oglasnih desk, kjer imajo starši vpogled v dnevno dogajanje v vrtcu. V prostorih vrtca se nahaja tudi skrinjica pohval, pritožb in pobud. Na dopoldanske delavnice povabimo tudi stare starše naših otrok

POGOVORNE URE

Vzgojiteljice so sicer za izmenjavo mnenj in informacij s starši na voljo vsak dan, za podrobnejši razgovor s področja spremljanja otrokovega razvoja pa potekajo 2 x letno, od novembra 2017 do meseca maja 2018.

RODITELJSKI SESTANKI

september, februar + predavanje za starše, junij

SKUPNA SREČANJA

Skupna srečanja bodo potekala v dopoldanskem in popoldanskem času. O vsebini ter datumih se dogovorimo na prvem informativnem roditeljskem sestanku.

DNEVI ODPRTIH VRAT

  • 15. februar 2018 od 9. do 11. ure
  • 15. marec 2018 od 9. do 11. ure
  • 12. april 2018 od 9. do 11. ure

Ti dnevi so namenjeni otrokom, ki ne obiskujejo našega vrtca in se ob določenih dnevih pridružijo svojim vrstnikom v skupini. Otroci so obveščeni po pošti. Otroci prvega in iz drugega starostnega obdobja se nam bodo pridružili v dopoldanskem času.

 

AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA

- 18. in 19. oktober 2017

- 18. in 19. april 2018

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2016/2017 nadaljujemo z projektom Z GIBANJEM DO ZDRAVJA, v povezavi s športnim programom MALI SONČEK.

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

OBISK GASILCEV PGD SP. POHANCA

Mesec oktober je mesec požarne varnosti in v ta namen, smo v vrtec povabili gasilce iz PGD Sp. Pohanca.

Več

TEDEN OTROKA V VRTCU RINGARAJA

V ponedeljek, 7. oktobra 2019,se je pričel Teden otroka. Letos na temo Naše pravice.

Več

BALONČKI NA PODELITVI OB ZAKLJUČKU EKO PROJEKTA

V mesecu februarju, ko smo Balončki raziskovali vesolje, smo v sklopu Eko projekta ustvarili tudi vesoljsko plovilo prihodnosti.. 

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani