Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem šolskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.  Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE) je POČUTIM SE DOBRO 2.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Rdeča nit v tem šolskem letu 2020/2021 je POČUTIM SE DOBRO 2.

 

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje Zato je pomembno, da v vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade in zdrav način življenja.

Poudarek bo na pozitivnih spodbudah oz. občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje.

 

POSLANSTVO IN CILJ PROJEKTA:

- dobro počutje otrok v vrtcu

- zdravje kot pomembna vrednota

- ustvarjamo pogoje za dobro počutje

 

Področja aktivnosti za krepitev zdravja otrok so zdrava prehrana, gibanje, dobri medosebni odnosi, skrb za osebno higieno in varno psihofizično okolje.

Področja se med seboj močno prepletajo in vplivajo druga na druge.

Otroci si na področju prehrane oblikujejo ustrezne prehranske navade, ustvarijo pozitiven odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja.

 

Na področju gibanja si otroci pridobijo navade vsakodnevnega gibanja, kajti le to vpliva na razvoj celotne otrokove osebnosti.

Na področju medsebojnih odnosov, si otrok pridobiva konkretne socialne izkušnje, se uči ustrezno reševati konkretne primere.

Na področju osebne higiene, pa se otroci navajajo na samostojnost pri skrbi zase.

 

Ustvarjamo varno okolje, kjer skrbimo za psihofizično varnost, ki omogoča zagotavljanje zasebnosti ter spodbude za učenje. Z različnimi aktivnostmi skrbimo za počitek, dobro počutje, izražanje občutkov, spodbujanje otrok k reševanju konfliktov, sodelovanje pri dejavnostih, ki spodbujajo pozitivno samopodobo.

 

Raziskovali bomo skozi različne aktivnosti, oz. okoliščine in sicer:

- lepše mi je: ko delam sam ali v skupini

- gibalne aktivnosti otrok so najboljša naložba za vse življenje (vsakodnevno jutranje razgibavanje, vadbene ure, gozdna raziskovalnica, bivanje na prostem z različnimi aktivnostmi, pohodi, sprehodi,...)

- kreativnost (ustvarjanje ali opazovanje): likovna umetnost, glasba, ples, gledališke predstave, branje,...

- različna raziskovanja (npr. poskusi v igralnici ali v naravi, raziskovanje okolja - travnik, gozd,...)

- medosebni odnosi: družina, prijateljstvo, pomen socialnega učenja otrok, medgeneracijsko sodelovanje

- zmagujemo z vrednotami

 

Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih tako vzgojiteljic kot staršev, izjemno vplivata na razvoj otrokovega zdravega načina življenja.

 

 

Vodja projekta: vzg. TINA ČIMŽAR

 

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT GOZDNA IGRALNICA

Projekt GOZDNA IGRALNICA bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajale kot nov projekt, v sklopu Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Več

PROJEKT Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V letošnjem šolskem letu, letu 2020/2021 nadaljujemo z projektom  Z GIBANJEM DO ZDRAVJA v povezavi z športnim programom MALI SONČEK.

Več

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU

V letošnjem šolskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto izvajali projekt, v katerega so zajeta različna področja.  Rdeča nit skozi to šolsko leto projekta Zdravje v vrtcu, ki ga podpira NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE) je POČUTIM SE DOBRO 2.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

RINGARAJČKI V OKTOBRU

V skupini Ringarajčki smo se tokrat podali v raziskovanje jeseni in njenih darov, saj je letošnjo jesen narava bogato obdarila s svojimi plodovi, razkošnimi barvami, odpadlim listjem,...

Več

MESEC OKTOBER V SKUPINI SONČKI

Oktober pri Sončkih je bil zelo bogat z dejavnostmi tako, kot je pisana JESEN s svojimi škrlatnimi barvami...

Več

OKTOBRSKE KAPLJICE

Gozdne Kapljice so imele tokrat pa res veliko dela - pospremili so v gozd sovo, ježa, preplezali skoraj vsa drevesa in tudi šivati so se naučili...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani