OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

PROJEKT: RINGARAJČEK BRALČEK

Tudi v šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali Bralni projekt: RINGARAJČEK BRALČEK - razvijanje zgodnje pismenosti skozi igro

Knjige in slikanice hranijo in razvijajo otrokovo domišljijo, z njimi otroci odkrivajo svet, se učijo, širijo besedni zaklad, uživajo ob ilustracijah… In tudi naš vrtec ima, skupaj z družino, pri tem pomembno vlogo. Zato smo kot skupina vključeni v bralni projekt RINGARAJČEK BRALČEK. Pri tem pa vabimo k sodelovanju tudi vas dragi starši. Tako v vrtcu, kot tudi v vaši družini, želimo okrepiti zavest o pomembnosti branja, pripovedovanja zgodb in pravljic,kar je tudi eden izmed ciljev omenjenega projekta.

 

Pomen branja v predšolskem obdobju

Predšolsko obdobje je t. i. predbralno obdobje, v katerem otroci še niso sposobni   samostojnega branja, zato je posredniška vloga odraslih nujno potrebna. Otroci so v t. i. slikaniški starosti, kar pomeni, da otroka nagovarjajo slikovne zgodbe, ki jih dešifrira, skladno s svojim horizontom pričakovanj, vse dotlej, dokler jih »tehnično ne preraste in se obrne k tipu knjige z obsežnejšim tekstom. V tem obdobju otroci pridobivajo pozitivne izkušnje s knjigo.         

S tem, ko odrasel otroku bere knjige in se z njim o prebranem pogovarja, otrok postopno razvija bralno sposobnost. Otroka vpeljemo v bralne dejavnosti najprej s slikanico. Slikanica je zvrst mladinske književnosti, v kateri se navadno prepletata in dopolnjujeta besedilo in ilustracije. Namenjena je predbralnemu in začetnemu bralnemu obdobju. Otrok se tako pretvarja, da bere, vse dokler zares ne bere »pravih knjig«. Odrasli imamo tu pomembno vlogo in sicer, da posredujemo slikanice otrokom, da z njo vzpostavijo dejaven dialog.

 

Otrok pri branju:

– Spoznava knjige, tisk, ilustracije …

– Razvije zavest oz. vedenje o tem, kaj je naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi,      kako se listi obračajo.

– Postopno spoznava, da slike olajšujejo razumevanje ter da se tekst nadaljuje v celotni knjigi.

– »Prebere« ilustracije, ki jih nato poveže v zgodbo..

V tem obdobju otroci še nimajo predstave o tem, kako tiskana beseda zgleda.

 S tem, ko odrasel otroku bere knjige in se z njim o prebranem pogovarja, otrok postopno razvija bralno sposobnost.

Otroka vpeljemo v bralne dejavnosti najprej s slikanico. Slikanica je zvrst mladinske književnosti, v kateri se navadno prepletata in dopolnjujeta besedilo in ilustracije. Namenjena je predbralnemu in začetnemu bralnemu obdobju. Otrok se tako pretvarja, da bere, vse dokler zares ne bere »pravih knjig«. Odrasli imamo tu pomembno vlogo in sicer, da posredujemo slikanice otrokom, da z njo vzpostavijo dejaven dialog.

 

Zakaj so slikanice tako pomembne?

Slikanica predstavlja otrokov prvi stik s knjigo. V sebi združuje slikovne znake, ki predstavljajo kraj/čas dogajanja, osebe in njihova razpoloženja z likovnimi elementi, kot so linija, barva, svetloba, sence, oblike, struktura in kompozicija. V slikanici pa je skrita tudi funkcija besed, ki se uresničuje v pripovedovanju zgodbe (branje ilustracij), na linearen način, kar pomeni od leve proti desni – tako kot beremo stavke v knjigi.

 

Cilji projekta / kaj želimo doseči:

  1. Spodbujanje družinskega branja  v skladu s cilji in načeli Kurikula za vrtce
  2. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično
    ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature
  3. Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; se s književno osebo identificira ter doživlja književno dogajanje

 

Bralni nahrbtnik bo združeval otroke in starše na nekoliko drugačen način in jih hkrati povezoval z vrtcem.

Pripravili bomo knjižni nahrbtnik, katerega bomo napolnili z literaturo za otroke, pri tem bomo upoštevali priporočila DRUŠTVA ZA BRALNO ZNAČKO Slovenije. Mlajše skupine lahko dodajo plišasto igračko.

 

 

Projekt zaključimo v mesecu maju, otrok dobi priznanje Ringarajček Bralček.

 

Nosilka projekta: Sonja Cizel

 

 

 

 

 

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2019/2020 začenjamo z novim nacionalnim projektom ZDRAVJE V VRTCU v sklopu NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE)

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

Predstava Mini Moni

»Riše črte, barva, briše,

sive slone, bele hiše.

Rdeče, modre in zelene,

nariše sonce, tebe, mene.

Pobarvati zna čisto vse, čisto vse, … poljubčka pa ne.«

Več

DRAMATIZACIJA PRI KAPLJICAH

V začetku meseca februarja se je tudi naša skupina predstavila z dramatizacijo.

Več

BALONČKI V DEŽELI PALČOVIJI

Ah, ta dežela Palčovija!

Balončki že cel mesec iščemo palčke in škratke po Banovi hosti, a jih ne najdemo, pa naj bomo še tako spretni. Vedno se nam za las izmaknejo...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani