OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

Obogatitvene dejavnosti

 

Kljub temu da je že v času rednega programa poskrbljeno za spodbude na vseh področjih otrokovega razvoja, z obogatitvenimi dejavnostmi skrbimo za dodatne spodbude na posameznih področjih. Izvajajo se v dopoldanskem času vzporedno s programom. Njihovo vsebino in število prilagajamo starosti in razvojnim značilnostim otrok. Število dejavnosti, ki se izvajajo v skupini, načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi vsem staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo.

Te dejavnosti se izvajajo v raznovrstnih oblikah:

 

1. ŠPORTNE GIBALNE AKTIVNOSTI

   - vadbene ure, ki so ciljno načrtovane 1x tedensko,

   - športni program Mali sonček,

   - Mini olimpijada s starši,

   - gozdne igralnice, pohodi, gibalne igrice,

   - plavalni tečaj za najstarejšo skupino, kjer se bodo otroci prilagajali na vodo, se učili nadzorovanja dihanja nad in pod vodo, se učili drsenja na vodi...

 

2. GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE

   Otroci se radi družijo z lutkami od blizu, v prijaznem razpoloženju se aktivno vključujejo v doganjanje. Tako bomo poskrbeli za uživanje ob ogledu

   zaigranih predstav s strani naših vzgojiteljic ob prihodu dedka Mraza in se odzvali povabilu s strani občine Brežice na ogled lutkovne predstave v DK.

 

3. SPODBUJANJE KNJIŽNE KULTURE

   - obiski šolske knjižnice iz izposoja knjig,

   - pravljične minutke s knjižničarjem,

   - pravljični kovček ( izdelovanje družinske knjige )

 

4. EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

   - skupaj skrbimo za urejanje zeliščne gredice pred vrtcem,

   - čistilne akcije,

   - dan Zemlje,

   - varčevanje z vodo in elektriko,

   - ločevanje odpadkov v igralnici,

   - sodelovanje z društvom Regrat in Komunalo

 

5. PRAZNOVANJA IN MEDSEBOJNA POVEZOVANJA

   Ta so namenjena veselemu, prijetnemu druženju skupin vrtca, krepitvi pripadnosti, medsebojnemu sodelovanju in zaupanju, praznovanje rojstnih dni,

   pomežik jeseni, teden otroka, veseli december, pustovanje, medsebojni obiski skupin, skupne igre, srečanja s starši, predstave otroci otrokom, glasbeni

   koncert otrok iz šole,...

 

6. PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA VZGOJA - ZDRAVI ZOBJE

   Redno bomo skrbeli za svoje zobke z umivanjem, obisk zobne asistentke

 

7. KRAJŠI PROJETKI SKUPIN IN IZLETI

   - obisk Zavetišča za male živali Brežice ( skupina 4-5 ),

   - obisk razstave malih živali v Brežicah ( najstarejša skupina )

   - obisk Centra za obveščanje 112 ( najstarejša skupina )

   - nastop otrok v Domu starejših občanov Krško ( Žogice in Palčki )

   - prespimo noč v vrtcu ( najstarejša skupina ),

   - plavalni tečaj ( najstarejša skupina )

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani