OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

DAN V VRTCU

 

REDNE DEJAVNOSTI OGLEDI

OSNOVNE ZNAČILNOSTI METODOLOGIJE

KORAK ZA KORAKOM


DODATNA PONUDBA

gibanje, jezik, umetnost

 

likovne in oblikovne dejavnosti

 

glasbene, plesne in dramske dejavnosti

 

družba

 

narava

 

matematika

 

igre po želji otrok

 

prometna vzgoja

 

plavanje

 

zdrava prehrana in kulturno vedenje

 

skrb za urejeno okolje in notranjost vrtca

lutk. in gledališke predstave, ogledi

 

zanimivosti na kmetiji

 

knjižnica

 

pošta

 

želez., avtob. in policijske postaje

 

 

 

poudarek na individualizaciji vsakega otroka

 

poudarek na pomoči otroku, da izbira pri planiranih dejavnostih in kotičkih za igro

 

poudarek na vključevanju družine in širšega okolja v dejavnost skupine, ki ima velik vpliv na otrokov razvoj

 

upoštevanje razvojno primernih načinov učenja malih otrok

 

 

 

ciciban planinec
 
športna abeceda
 

nogomet

 

joga za otroke

 

plesne ustvarjalnice

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - mlajše skupine ( 1 do 3 let ), 1. starostno obdobje

ČAS

DEJAVNOSTI

5.308.00 sprejem otrok, dejavnosti po želji
8.008.30 zajtrk, osebna higiena
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.15 ogledi, bivanje na prostem
11.1511.45 kosilo, osebna higiena
11.4512.00 umivanje in priprava na počitek (glasba, pravljica)
12.0014.00 počitek ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV DELA V VRTCU - starejše skupine ( 3 do 6 let ), 2. starostno obdobje

ČAS DEJAVNOSTI
5.308.00 prihod, sprejem otrok, različne dejavnosti v manjših skupinah
8.008.30 priprava na zajtrk, osebna higiena, zajtrk
8.3010.00 jutranji sestanek in izbrane dejavnosti po kotičkih
10.0010.15 sadna malica
10.1511.30 različne dejavnosti na igrišču, sprehodi, ogledi, izleti
11.3012.30 priprava na kosilo, kosilo, osebna higiena
12.3014.00 priprava na počitek, počitek (pravljica, glasba) ali tiha dejavnost v kotičkih
14.0016.00 popoldanska malica, različne dejavnosti v kotičkih do odhoda otrok domov

 

 

DNEVI S POSEBNO VSEBINO, PRAZNOVANJA IN SREČANJA

SEPTEMBER

- uvajalno obdobje, ureditev igralnic

- medsebojni obiski skupin

- obisk policistov ( Varnost v prometu )

- " Tecimo jeseni naproti " ( kostanjev piknik in mini kros na travniku )

- 1. roditeljski sestanek

OKTOBER

- TEDEN OTROKA ( 1. - 7. 10. 2018 ) : tema " Prosti čas "
- prihod maskote in vrtčevske knjižnice
- obisk gasilcev (mesec požarne varnosti )

- obisk čarodeja Andreja

- uredimo in obnovimo si vrtčevsko vrtilnico

- obisk pisateljice Aleksandre Pinterič

NOVEMBER

- dopoldanska delavnica z babicami, dedki, mamicami ( izdelava didaktičnih igrač,... )

- obisk medicinske sestre Milene

- 16.11.2018 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

- predstavitev karateja ( Veljko Jukič )

- ogled glasbene pravljice v KD Brežice "Ko utrinek zažari" ( Balončki, Žogice )

DECEMBER

- izdelava otroških voščilnic, okrasitev igralnic, garderobe
- prihod Dedka Mraza ( 21. 12. 2018 )

- predpraznične dopoldanske delavnice s starši in babicami, dedki

- predstava za otroke v izvedbi naših vzgojiteljic v Prosvetnem domu Artiče

- zimska pravljica s snežakom; pohod s svetilkami po Banovi hosti z družinami

JANUAR

- obisk škratka Prehladka

- predavanje za starše z 2. roditeljskim sestankom

FEBRUAR

- predstava, dramatizacija otroci otrokom in staršem

- mesec kulture, knjiga praznuje

- pustni direndaj

MAREC

- poiščimo pomlad; dopoldanski pohod po Banovi hosti z babicami, dedki

- 25.3.2018 nastop otrok za materinski dan v Prosvetnem domu

APRIL

- glasbeni vrtiljak z nastopom učencev šole

- dan Zemlje s čistilno akcijo, uredimo in očistimo okolico vrtca

MAJ

- športno popoldne z očki na otroškem igrišču vrtca

- kolesarski poligon; v okviru športnega projekta Mali sonček

JUNIJ

- na pragu poletja ( igre z vodo, različne igre z žogo )

- 3. roditeljski sestanek

- ZAKLJUČKI SKUPIN posamezno po oddelkih, s predstavo starši otrokom

 

 

CENE OSKRBE

 

Starši prispevajo ustrezen delež na osnovi lastnih prihodkov. Plačilo določa Občina Brežice po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši plačujejo od 10 do 80 % ekonomske cene.

Ekonomska cena se lahko med letom spreminja v skladu s spremembami števila oddelkov in povečevanja stroškov. Ceno potrjuje Občinski svet.

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo pri daljših odsotnostih otrok, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca (skupno).

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Rezervacija se obračunava v višini 25 % od plačila, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil dnevno, kot je določeno plačilo staršev.

Odsotnost mora biti vnaprej napovedana.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

 

STAROST PROGRAM OD 6 DO 9 UR
1. starostno obdobje ( 1 - 3 let ) 530,00 EUR
2. starostno obdobje ( 3 - 6 let ) 383,00 EUR
 oddelek 3 - 4 let 447,00 EUR

 

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani