OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

 

UČBENIŠKI SKLAD

 

Učenci si učbeniške komplete izposodijo 1. dan pouka v šolskem letu. Doma jih nato zavijejo in podpišejo. Strošek izposoje krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Zadnji teden pouka učenci vrnejo učbeniške komplete skrbniku učbeniškega sklada. Poskrbijo, da so gradiva odvita in, če je potrebno, očiščena.

Pri pouku učenci uporabljajo še delovne zvezke, ki jih pred začetkom šolskega leta kupijo starši.

 

 

SEZNAMI GRADIV PO RAZREDIH

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani