OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

SPREMEMBE CEN ZA VRTEC 2019

Spoštovani!

Iz občine smo bili obveščeni, da je v novi izdaji Uradnega lista RS, št. 25/2019 z dne 19.4.2019 objavljen tudi Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Brežice.

 

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih Občine Brežice znašajo mesečno na otroka:

 

DNEVNI PROGRAM                                                       

 

1. starostno obdobje ( 1 - 3 let )                530 EUR

 

2. starostno obdobje ( 3 - 6 let )                383 EUR

 

kombinirani oddelek ( 3 - 4 let )                 447 EUR     

 

Starši plačajo določen delež tega zneska, odvisno v kateri plačilni razred spadajo, preostanek krije občina.

 

 

Občinski svet Občine Brežice je na 4. redni seji dne 8.4.2019 tako sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Brežice in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.5.2019 dalje.

 

Svetniki so sprejeli sklep, ki zvišuje cene vrtcev. Te se namreč zvišujejo zaradi povečanih stroškov dela, ki se povečujejo zaradi rasti plač, kar je posledica sprostitve varčevalnih ukrepov in rednih napredovanj v javnem sektorju, povečali se bodo tudi materialni stroški in stroški živil za otroke.

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 41,14 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, v kolikor je vnaprej napovedana.

 

Brežiška občina je še vedno pod slovenskim povprečjem vključenosti otrok v program predšolske vzgoje. Trenutno namreč vrtce občine Brežice obiskuje 899 otrok od 1101 otroka, ki bi bil dejansko lahko vključen v vrtec, se pravi okrog 200 otrok na območju občine je takih, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje. Tako je po preračunu ocenjen strošek praznih mest, ki jih imajo vrtci v občini Brežice, okrog 320 tisoč evrov. 

 

Več o tem si lahko preberete v aktualnem Posavskem Obzorniku.


Vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče

        

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2019/2020 začenjamo z novim nacionalnim projektom ZDRAVJE V VRTCU v sklopu NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE)

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

Predstava Mini Moni

»Riše črte, barva, briše,

sive slone, bele hiše.

Rdeče, modre in zelene,

nariše sonce, tebe, mene.

Pobarvati zna čisto vse, čisto vse, … poljubčka pa ne.«

Več

DRAMATIZACIJA PRI KAPLJICAH

V začetku meseca februarja se je tudi naša skupina predstavila z dramatizacijo.

Več

BALONČKI V DEŽELI PALČOVIJI

Ah, ta dežela Palčovija!

Balončki že cel mesec iščemo palčke in škratke po Banovi hosti, a jih ne najdemo, pa naj bomo še tako spretni. Vedno se nam za las izmaknejo...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani