OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si


DELAVCI ŠOLE

 

Kadrovska struktura delavcev šole in vrtca 2018-19

 

 

Ime in priimek

Delovno mesto

Delo

Strokovna izobrazba

Govorilna ura

 

 

 

 

 

Vesna Bogovič

ravnateljica

ravnateljica, folklora, MAT

7

vsak dan 8.0014.00

Bernardka Gregl

učiteljica

OPB45-bolniška

6

 

Manuela Fridl

učiteljica

razr. 1.  ID, DOP, DOD

6

petek, 7.00—7.40

Mojca Cerjak Ivanšek

učiteljica

razr. 2., ID, DOP, DOD

7

petek, 7.00—7.40

Sonja Volk

učiteljica

razr. 4. , DOD, DOP,  MAT 6.

7

torek, 7.10—7.30

Jana Kovačič

učiteljica

razr. 5., ID, DOD,  DOP.

7

torek, 7.10—7.30

Danica Avšič

učiteljica

OPB , GOS 6.,

6

 

Andrejka Ivanšek

vzgojiteljica

OPB, 1. r-bolniška

7

 

Stanka Turšič Pungerčar

knjižničarka, učiteljica

razr. 6. a, knjižnica, SLJ 6. a, 6. b,  ID, DOD/DOP

7

 

Simona Grubič

učiteljica

ŠPO, OPB, ID

7

 

Sandra Colarič

laborantka, org. prehrane

prehrana, laborant,SPH

7

torek, 11.20—12.05

Miran Gorazd Verstovšek

učitelj

ŠPO,ŠSP, ID, IŠR, NIP

6

 

Mateja Jankovič Čurič

učiteljica

razr. 7., SLJ - 7., 8. a, 8. b, 9., DOD/DOP SLJ, ID, GKL, TEV, DSP

8

 

Sabina Košir

učiteljica

LUM 6. 9., LS3

 

 

Ela Verstovšek Tanšek

učiteljica

razr. 9.,GUM 4.9. JV, GDE, ID

7

 

Mojca Vanič

učiteljica

 KEM, BIO, NAR, ID, DOP, DOD,

6

 

Vlado Cizl

učitelj

FIZ, TIT, OGL, MME, UBE, ROM, ID, DOP, DOD

6

 

Mira Vogrin

učiteljica

MAT 6—9, ID      

7

 

Lucija Kevo

 učiteljica

razr. 8. a, GEO, ZGO, DKE, ID, DSP

7

torek, 7.45—8.30

Mateja Raušl

učiteljica

NEM 4-6

7

 

Jana Krmpotič

učiteljica

NI I, NI II,

7

 

Tanja Lekše

učiteljica

OPB, DSP

7

 

Natalija Vahčič

učiteljica

3. a, ID, DOP, DOD

7

sreda, 12.05—13.00

Janja Omerzu

učiteljica

razr 5., ID, DOP, DOD, DSP

7

torek, 7.10—7.30

Marija Pavlovič

učiteljica

razr. 8. B, TJA 1., 2., 3., 7., 8. a, 8. b, 9./2, DKE, ID, DOP, DOD, DSP

7

ponedeljek,

12.05—13.00

Tjaša Verstovšek/Lea Deržanič

učiteljica

TJA 4., 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 9./1, ID, DSP, DOD, DOP,

7

 

Natalija Štrucl

učiteljica

1. r, OPB

7

petek, 7.00—7.40

 

Sonja Cizel

vzgojiteljica

vrtec (4—5)

 

7

 

Martina Kostanjšek

pom. vzg.

vrtec (12)

 

7

 

Nataša Petelinc

vzgojiteljica

pomočnica ravnateljice v vrtcu, vrtec (12)

 

7

 

Ruth Gramec

vzgojiteljica

vrtec (56)

 

5

 

Ana Kocijan

pom.vzg.

vrtec (34)

 

5

 

Martina Makovec Žagar

vzgojiteljica

vrtec (23)

 

7

 

Katja Turšič Rožman

pom. vzg.

vrtec (5—6)

 

5

 

Karmen Borošak

pom. vzg

vrtec (23)

 

5

 

Suzana Bogovič

pom. vzg.

vrtec (23)

 

5

 

Tina Čimžar

vzgojiteljica

vrtec (34)

 

7

 

Tanja Mežič

pom. vzg.

vrtec (45)

 

5

 

 

Metka Žabjek

spec. pedag.

svetovalno delo, DSP

6

ponedeljek, 6.30—7.15

Tjaša Šlibar

soc. pedagog

svetovalno delo, DSP, ID

7

sreda, 7.45—8.30

Lea Povše

soc. pedagog

DSP

7

torek, 11.30—12.00

 

Katja Ivanović (Suzana Bogovič)

tajnik

administrativna dela

6

 

Suzana Bogovič (Bojana Butkovič)

administrator, knjigovodja

administrativna dela

6

 

Brigita Prahin

računovodja

 

6

 

Janko Ogorevc (Jani Špehar)

hišnik, voznik

 

4

 

Boris Haler

hišnik

 

4

 

Sonja Petan

kuharica

 

4

 

Anica Omerzu

kuharica

 

4

 

Dimič Irena

kuharica

 

4

 

Marija Lapuh

pom. kuharice

 

4

 

Marija Ocvirk

pom. kuharice, perica

 

3

 

Marjanka Rožman

čistilka

 

4

 

Matejka Rožman

čistilka, perica

 

4

 

Nataša Vahčič

čistilka

 

3

 

Julija Fuks

čistilka

 

3

 

Anica Bizjak

čistilka

 

3

 

 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

 

RAVNATELJICA: Vesna Bogovič

 

POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU: Natalija Petelinc

 

POSLOVNA SEKRETARKA: Katja Ivanovič (Suzana Bogovič)

 

RAČUNOVODKINJA: Brigita Prahin

 

KNJIGOVODKINJA: Suzana Bogovič

 

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Sandra Colarič

 

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Metka Žabjek, Tjaša Šlibar, Lea Povše

 

KNJIŽNIČARKA: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

Učitelji: Janja Omerzu, Andreja Ivanšek, Mojca C. Ivanšek, Manuela Fridl, Bernardka Gregl, Tanja Lekše, Natalija Vahčič, Danica Avšič, Jana Kovačič, Sonja Volk, Mira Vogrin, Mateja Jankovič Čurič, Lucija Kevo, Vlado Cizl, Miran Verstovšek, Simona Grubič, Ela V. Tanšek, Mojca Vanič, Tjaša Verstovšek, Mirica Pavlovič

 

Vzgojiteljice v vrtcu: Ruth Gramec, Katja Turšič Rožman, Martina Makovec Žagar, Ana Kocijan, Sonja Cizel, Tanja Mežič, Tina Kostanjšek, Tina Čimžar, Karmen Borošak, Irena Pintarič

 

Kuharice: Sonja Petan (vodja kuhinje), Irena Dimič, Anica Omerzo (Jožica Grdovič), Marija Lapuh, Marija Ocvirk

 

Čistilke: Mateja Rožman, Marjanka Rožman, Julija Fuks, Nataša Vahčič, Anica Bizjak (krajši delovni čas)

 

Hišnika: Boris Haler, Janko Ogorevc(krajši delovni čas)

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani