OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

Člani krožka so šestošolci, in sicer v srečanjih enkrat tedensko

 

 • spoznajo pomen knjižnic;

 

 • se seznanijo z načinom dela v šolski knjižnici (vpisovanje gradiva v računalnik, zavijanje in opremljanje gradiva z žigi in etiketami, zlaganje in urejanje gradiva na policah);

 

 • spoznajo knjižno in neknjižno knjižnično gradivo;

 

 • seznanijo se s postavitvijo gradiva na policah;

 

 • spodbujajo bralno kulturo učencev;

 

 • vodijo izposojo gradiva in učencem svetujejo pri izposoji;

 

 • pripravijo knjižne novosti in glasovalne skrinjice za »naj knjigo«;

 

 • oblikujejo anketo o branju knjig;

 

 • pripravljajo tematske kvize in razstave;

 

 • pišejo prispevke za literarni natečaj;

 

 • pišejo zgodbe, pesmi in pravljično igro;

 

 • pripravijo pravljične urice za najmlajše;

 

 • pomagajo pri izvedbi kulturnih programov;

 

 • sodelujejo v literarnih natečajih in se srečajo z literarnim gostom (pesnikom ali pisateljem).
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani